Ontslag

 

De bescherming die u verdient

Als u dreigt te worden ontslagen heeft u diverse rechten, maar ook plichten. In Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Juridische bijstand door een van onze specialisten zorgt er voor dat u een goede begeleiding krijgt. U weet precies:

waar u aan toe bent;
op welke vergoedingen u eventueel aanspraak kunt maken;
hoe de afwikkeling van uw arbeidsovereenkomst verloopt.

Elke ontslagsituatie brengt onzekerheid en emoties met zich mee. Door een gedegen begeleiding van het ontslagproces is het juridisch en contractueel vaak mogelijk om een gang naar de rechtbank te voorkomen. Leidt het ontslag toch tot een procedure bij de rechter, dan staat u bij voorbaat op voorsprong.

In het ontslagrecht staat de bescherming van u als werknemer centraal. Daardoor staat u vaak sterker dan u denkt. Wordt u ontslagen als (internationaal) manager of statutair directeur, dan brengt dat vaak bijzondere rechten en plichten met zich mee. Ook daarover adviseren wij u tot in detail. Zo krijgt iedereen de juiste bescherming.